Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh (13)
Trích yếu: Thông báo Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
Ngày ban hành:
23/12/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2020
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 118/QĐ-BHXH ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thông báo cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
13/11/2019
Ngày có hiệu lực:
29/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày có hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/11/2019
Trích yếu: Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn rà soát lại sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH đã bàn giao cho NLĐ
Ngày ban hành:
08/05/2019
Ngày có hiệu lực:
25/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực