Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản nội bộ (2)
Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày có hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp nhân và thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người tham gia đã được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày có hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực