• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Người gửi
Email:
nguoigui@gmail.com
Ngày gửi:
24/07/2014
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

cty e xin giai the vao 31/12/2013. khi e den BHXH chot so tai day BHXH khong cho noi la đợi giay xac nhan cua so ke hoach dau tu. zay cho e hoi khi so ke hoach dau ra giay quyet dinh tre zay e co phai nop cac khoan nao nua khong? mac dù luc do e co den xin chot va tra the BHYT lai nhung co quan BH k nhan. den thoi diem nay e van chua chot duoc so va tra the lai vi so ke hoach dau tu chua ky duyet, ho so e da nop xong het roi.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
02/08/2014
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo Quy định Quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam) tại Điều 21 thì thành phần hồ sơ giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn gồm:
Đơn vị:
- Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS)
- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS)
Người lao động
- Sổ BHXH
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
Đề nghị Bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi đơn vị Bạn tham gia BHXH để được xem xét giải quyết.