BHXH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

28/04/2014 12:05 AM


Ngày 11/03/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2014. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ và toàn thể cán bộ, viên chức trong cơ quan.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá kết quả sơ kết công tác năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; báo cáo công tác tài chính cơ quan năm 2013; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công bố quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác năm 2013 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014- 2015. Năm 2014, BHXH tỉnh Bắc Ninh chú trọng triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015”; đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013-2020”; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, viên chức, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Cẩm Nhung                                                                  
Phòng Tổ chức – Hành chính

  • TIN BÀI LIÊN QUAN