Nỗ lực trong tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại huyện Quế Võ

12/03/2019 03:23 PM


BHXH huyện Quế Võ nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Xứng đáng với bề dày truyền thống là một trong những tập thể điển hình tiên tiến, trong các phong trào thi đua yêu nước của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh. Năm 2019 “Cán bộ viên chức BHXH Quế Võ nỗ lực trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm, lập thành tích kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành” là quyết tâm thực hiện chủ đề phong trào thi đua yêu nước đặc biệt do BHXH huyện phát động.Ông Đào Trường Thi - Giám đốc BHXH huyện Quế Võ chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị 

Trong 02 tháng đầu năm 2019, bên cạnh việc triển khai những nhiệm vụ thường xuyên, BHXH huyện đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như chủ động tham mưu việc tăng cường công tác Thu, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự nguyện; 100% thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Giao dịch qua bưu điện, kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ sở y tế trên địa bàn toàn Ngành triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT: triển khai thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 về đối tượng quyền lợi, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT… Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như số lượng cán bộ ít, khối lượng công việc ngày càng lớn, chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng các năm đều tăng cao… Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức BHXH huyện tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để đạt được những kết quả tích cực qua 02 tháng đầu năm 2019.

Ngay từ đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Ngành, BHXH huyện đã chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân huyện ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/02/2019 về việc tăng cường công tác thu BHXH, BHYT; Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành Quyết định số 31/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Giám đốc BHXH huyện Quế Võ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện tới từng cán bộ viên chức đơn vị; giao chỉ tiêu đôn đốc thu nợ tới từng cán bộ chuyên quản thu; tiếp tục thực hiện kê khai thông tin, rà soát trùng mã số hộ gia đình tham gia BHYT; Ban hành Công văn số 39/CV-BHXH ngày 15/02/2019 gửi UBND các xã, thị trấn gửi danh sách cử cán bộ làm đầu mối lập danh sách và bàn giao mẫu 01-BD cho Bưu điện. Cùng với đó, BHXH huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển đối tượng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin, truyền thông BHXH, BHYT, BHTN đạt hiệu quả tốt với với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Phối hợp với Đài Phát thanh huyện thực hiện phát sóng chuyên mục về BHXH, BHYT định kỳ hàng tuần, phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức đối thoại tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH tự nguyện tại 02 xã Quế Tân và Đại Xuân; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH …Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, BHXH huyện tổ chức treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường chính trên địa bàn huyện cũng như tại trụ sở làm việc của BHXH huyện với các nội dung: “Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc của mỗi nhà, mọi người hãy tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế”; “Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân”…Công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Quế Võ còn có sự vào cuộc của Phòng Lao động Thương binh & xã hội, Phòng Tài chính, kho bạc, Bưu điện, Chi cục Thuế...Qua công tác tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT bước đầu đã phát huy hiệu quả, công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã có bước chuyển biến tích cực.

Tính đến hết ngày 28/02/2019, có1.145 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số thu trên 110 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch được BHXH tỉnh giao, tăng 13.6 tỷ đồng (8,6%) so với cùng kỳ năm 2018. Số thu cao qua nhiều năm từng bước tạo đà hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm nhiệm vụ thu năm 2019. Công tác phát triển, mở rộng đối tượng được xác định là mục tiêu trọng tâm của năm 2019; trong 02 tháng đầu năm, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 552 người, trong đó cán bộ BHXH huyện phát triển được 10 người.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Bắc Ninh về tiếp tục tục đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm BHXH huyện Quế Võ đã phát động phong trào thi đua "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Ngành BHXH Việt Nam. Qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của các đối tượng thụ hưởng và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được qua nhiều năm, BHXH huyện Quế Võ phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT; tập trung thực hiện mọi giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đặc biệt các đơn vị chưa tham gia do Thuế cung cấp; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai giao dịch BHXH điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin giám định BHYT với các cơ sở y tế đóng trên địa bàn. Hoàn thành tốt thực hiện thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo sự phân cấp của BHXH tỉnh Bắc Ninh - đây cũng là một trong những nội dung công tác khó, đòi hỏi sự cố gắng của BHXH huyện Quế Võ trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo./.


Đào Trường Thi- Giám đốc BHXH huyện Quế Võ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN