Cụm thi đua số 1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

15/01/2020 08:23 AM


Sáng 14/01, tại thành phố Bắc Ninh, Cụm thi đua số 1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 Dự Hội nghị có ông Đỗ Mạnh Hà - Vụ Trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng, BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH 09 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1 gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, đặc biệt là sự có mặt của 05 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến của Cụm thi đua số 1 tham dự Hội nghị.

          Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 1 được triển khai sâu rộng trong toàn Cụm và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, viên chức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, qua đó đã phát huy được sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, công tác thi đua mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng thu, giảm nợ được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong Cụm thi đua năm 2019.

          Kết quả thực hiện các phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cụm như: tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị trong Cụm năm 2019 là 11.764.380 người. 9/9 BHXH tỉnh, thành phố thu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam với Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 51.134,5 tỷ đồng, đạt 104,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được BHXH các tỉnh thực hiện đúng tiến độ, phối hợp với các đơn vị quản lý đối tượng trong việc rà soát khắc phục tình trạng cấp trung thẻ BHYT, giảm tỷ lệ sai sót ở mức thấp; công tác giám định BHYT được thực hiện đồng bộ các giải pháp kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhất là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT,  BHTN; công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, khai thác các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, liên thông dữ liệu với các cơ sở khám, chữa bệnh, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

          Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thường xuyên thanh, kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu tập trung, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, qua đó từng bước thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử...

          Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý hoạt động nghiệp vụ; giải pháp trong công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN…

          Hội nghị đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo Vụ Trưởng Vụ thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam về việc cần xây dựng hình ảnh của Cụm thi đua số 1 trên cơ sở những điểm mạnh, đặc trưng riêng và cần đẩy mạnh nhân rộng xây dựng diển hình tiên tiến…như điển hình phát triển 182 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở Hưng Yên hay hỗ trợ đắc lực các hoạt động nghiệp vụ qua ứng dụng công nghệ thông tin ở Hải Dương…

          Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 1 đã tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2019; BHXH thành phố Hải Phòng được bầu là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2020; các đơn vị trong Cụm đã tiến hành ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Nguyễn Việt Châu -PTP Truyền thông và Phát triển đối tượng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN