Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2019

17/07/2019 08:49 AM


Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2019

Ngày 18/3, tại  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết Giao ước thi đua năm 2019

Hội nghị đã thông qua dự thảo các văn bản: Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng của Khối năm 2019; Bảng chấm điểm phong trào thi đua năm 2019 và Giao ước thi đua của Khối năm 2019. Nội dung giao ước thi đua của Khối năm 2019 gồm: Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu: nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá -  xã hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra; Kiện toàn các tổ chức trực thuộc các Sở, Ban, Ngành trong Khối và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực;  Đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu; Tiếp tục thực hiện 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc”; phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Trọng Bình biểu dương những thành tích  mà Khối thi đua Văn hóa - Xã hội nói chung, các đơn vị trong Khối nói riêng đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, yêu cầu Khối thi đua và các đơn vị thành viên tiếp tục tham gia thực hiện các phong trào thi đua: “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”; “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”… Cần quan tâm hơn nữa đến hoặt động nghiên cứu đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệp các cấp, vì đây là hoạt động không những nâng cao hiệu quả công việc mà còn là cơ sở để xét các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua cho cá nhân. Mặt khác, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng hơn nữa khen thưởng cho các cá nhân là người lao động trực tiếp, để thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả hơn…/.

Cẩm Nhung - Văn phòng BHXH tỉnh


  • TIN BÀI LIÊN QUAN