Câu hỏi tại Hội nghị đối thoại công nhân công ty Sam Sung Electronic

18/07/2019 03:31 PM


Câu hỏi tại Hội nghị đối thoại công nhân công ty Sam Sung Electronic

Câu 1: Em hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đến hết 27/01/2018 mà em bắt đầu làm việc từ 1/1/2018  thì liệu nếu chiếu theo luật, em có vi phạm quy định về hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp hay không?  Nếu vi phạm thì có các biện pháp xử lý như thế nào ạ?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, trường hợp cụ thể trên do ngày 01/01/2018 người lao động có việc làm nên sẽ được hưởng BHTN đến hết 27/01/2018 (từ 28/12/2017 đến hết 27/01/2018). Tuy nhiên, ngay khi có việc làm người lao động phải thực hiện thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc có việc làm.

Câu 2:

1. Khi con ốm, bố hay mẹ sẽ được nghỉ việc để trông con? Điều này được căn cứ vào đâu để quy định?

2. Tất cả những khoản trợ cấp từ cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm có phải đóng thuế không?

3. Khi nghỉ sinh được 4 tháng mà quay lại làm việc thì các khoản trợ cấp nhận cùng lương của 2 tháng (tháng thứ 5 và 6) có phải đóng BHXH không?

Trả lời

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 27, Luật BHXH khi con ốm đau, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian nghỉ việc chăm con ốm của mỗi người cha hoặc người mẹ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27, Luật BHXH. Có nghĩa là hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ có thể nghỉ việc để chăm con ốm, nhưng thời gian tối đa thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật BHXH.

3. Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: “Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn, nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

Như vậy, nếu lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thời gian đi làm sớm, mức lương đóng BHXH là tiền lương, phụ cấp được hưởng trong thời gian đi làm, các khoản trợ cấp do cơ quan BHXH chi trả không phải đóng BHXH.

Câu 3: Trường hợp nhân viên nữ đẻ mổ, chồng của nhân viên nữ đó để được nghỉ vợ sinh thì phải nộp các giấy tờ kèm theo giấy chứng nhận phẫu thuật nhưng hiện tại các xã phường không công chứng giấy chứng nhận phẫu thuật thì nhân viên nam có thể không nộp giấy chứng nhận hoặc nộp bản photo chưa công chứng có được không? (Do bản gốc để lại cho vợ nộp nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh)

Trả lời

Theo quy định tại tiết 2.2.4, điểm 2.2, khoản 2, Điều 4 tại quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam: “…trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở KCB thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi”

Như vậy, trường hợp trên nếu trong giấy chứng sinh có thể hiện sinh con phải phẫu thuật thì người lao động không phải nộp thêm giấy chứng nhận phẫu thuật, trường hợp giấy chứng sinh không thể hiện thì người lao động có thể nộp bản sao có công chứng giấy ra viện (có thể hiện sinh con phải phẫu thuật) hoặc bản chính giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu trường hợp các xã, phường không công chứng).

Câu 4: Bạn A sinh con được 2 tháng tuổi thì có bầu tiếp. Sau khi nghỉ chế độ thai sản, bạn đi làm lại. Vậy sau khi bạn nghỉ sinh bé tiếp theo có được hưởng chế độ thai sản như bình thường không?

Trả lời

Theo quy định của Luật BHXH, bạn A có được nghỉ và hưởng chế độ thai sản.

Câu 5: Sau khi nghỉ việc, mình thanh toán bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp vậy cho mình hỏi là thời gian mình nghỉ sinh có được tính và hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trong thời gian sinh con không?

Trả lời

Căn cứ Khoản 6, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “ Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”

Đối chiếu với quy định trên, thời gian bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng BHTN.

Câu 6: Em có 2 sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, mỗi sổ 1 chứng minh thư (vì mất chứng minh thư nên em làm thẻ căn cước). Hiện tại em đang giữ sổ cũ nhưng không có giấy quyết định thôi việc tại công ty cũ. Vậy em có được gộp sổ không? Và có được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của 2 sổ không?

Trả lời

Theo mục 4 điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam quy định: Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Như vậy, bạn được gộp sổ BHXH tại đơn vị đang đóng BHXH cho bạn. Số CMND khác nhau đề nghị làm tờ khai điều chỉnh, quyền lợi hưởng BHTN không bị ảnh hưởng.

Câu 7:

1. Nếu em bị mất thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, khi đi khám chỉ có mã số hoặc hình ảnh chụp thì có giá trị không ạ?

2. Em đi làm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phần trăm lương cao hơn rất nhiều so với người lao động tự do mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Em xin hỏi chế độ của em có được hơn gì so với lao động tự do không ạ?

Trả lời

1. Theo Luật BHYT và quy định KCB BHYT (Khi đi KCB BHYT phải trình thẻ BHYT gốc và thẻ ảnh ) thì trường hợp trên không đúng quy định  nên không có giá trị gì.

2. Quyền lợi hưởng chế độ BHYT khi đi KCB bằng thẻ BHYT không phân biệt mà mức hưởng dựa vào mã quyền lợi số đầu tiên trong dãy mã số thẻ sau 2 chữ in hoa: Ví dụ thẻ BHYT có mã DN4272716032826; GD4272721265871 mã quyền lợi 4 hưởng 80% chi phí KCB BHYT đúng tuyến.

Câu 9:

1. Trong điều 19/NDD828 BHXH, mục b/2.6: Sau 3 ngày được nhận kinh phí chi trả chế độ BHXH nhưng NĐ 828 đã hết hạn thay vào đó là NĐ 166. Vậy theo NĐ 166 thì doanh nghiệp có phải thanh toán trong 3 ngày đó không? Nếu được thì đó là điều khoản nào?

2. Trong doanh nghiệp sản xuất điện tử, những công việc nào sẽ được nhận trợ cấp nặng nhọc, độc hại?

3. Theo em biết, mức lương tối thiểu vùng II là 3,710,000; đã qua học nghề là 3,969,700. Vậy công ty không có đào tạo, chỉ thử việc 6 ngày thì công ty có thể trả lương là 3,710,000 hay không?

Trả lời

1. Đính chính lại câu hỏi: Quyết định số 828 và Quyết định số 166 chứ không phải Nghị định.

- Tại QĐ số 828 mục b điểm 2.6 khoản 2 điều 19: Sau 3 ngày kể từ khi nhận được kinh phí, lập các thủ tục đối với tiền chuyển tài khoản cá nhân cho người hưởng giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện.

- Ông Trí hỏi: QĐ số 166 thì doanh nghiệp có phải thanh toán trong 3 ngày đó không ( câu hỏi này không rõ ràng).

2. Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn Luật không quy định về trợ cấp nặng nhọc, độc hại mà chỉ hướng dẫn chế độ BHXH đối với người làm nghề nặng nhọc, độc hại quy định tại Thông tư số 11/BLĐTBXH-TT ngày 07/4/1997 của Bộ LĐTB và xã hội hướng dẫn áp dụng chế độ BHXH đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các văn bản hướng dẫn bổ sung.

3. Căn cứ Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định: “Người lao động đã qua đào tạo, học nghề bao gồm:

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật giáo dục năm 1998 và Luật giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật dạy nghề;”

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Công ty bạn không có đào tạo, chỉ thử việc 6 ngày, nhưng nếu bạn có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề theo quy định nêu trên và được bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề thì công ty phải trả lương cho bạn cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm hiện tại.

Câu 10: Người lao động đã nghỉ việc nhưng không trở lại công ty nhận lại sổ BHXH, Sau 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc, công ty có thể bàn giao sổ BHXH của những nhân viên này đến cơ quan BHXH quản lý được không? Nếu có, thì được quy định tại văn bản luật nào? (Lưu ý: NSDLĐ đã liên hệ thông báo, nhưng vì các lý do khác nhau, người lao động không tới nhận sổ BHXH)

 Trả lời

Theo mục b điểm 1.3 khoản 3 điều 31 chương IV QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và theo mục a điểm 1.3 khoản 3 điều 33 chương IV QĐ 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015, quy định: Người lao động nhận sổ BHXH do cơ quan BHXH cấp khi đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định (thay thế QĐ 1111 từ 01/12/2015. Do đó khi người lao động nghỉ việc từ tháng 11/2015 trở về trước thực hiện theo QĐ 1111. Từ tháng 12/2015 đến nay thực hiện theo QĐ 595 và QĐ 959. Như vậy, Sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng người lao động không nhận lại sổ BHXH thì sau 12 tháng kể từ khi xác nhận sổ đơn vị phải chuyển cho cơ quan BHXH để lưu trữ.

Câu 11: Nếu trong quá trình cá nhân quản lý sổ BHXH mà đánh mất thì phải làm thế nào? Có lấy được lịch sử đóng từ trước đến nay không?

Trả lời

Trong quá trình quản lý sổ BHXH mà đánh mất thì cá nhân có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH để xin được cấp lại sổ BHXH. Toàn bộ thời gian tham gia BHXH đã được lưu trên hệ thống dữ liệu điện tử, cơ quan BHXH sẽ kiểm tra và cấp lại sổ BHXH cho bạn theo dữ liệu có sẵn.

Câu 12: Năm 2014, NLĐ làm những không lấy sổ BHXH thì NSDLĐ giữ sổ BHXH bao lâu thì  trả về cơ quan BHXH tỉnh?

Trả lời

Căn cứ theo Điểm 4, Khoản 4, Điều 63, Chương 5, Quyết định 1111 ngày 25/10/2011 quy định: Sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng người lao động không nhận lại sổ BHXH thì sau 12 tháng kể từ khi xác nhận sổ đơn vị phải chuyển cho cơ quan BHXH để lưu trữ.

Câu 13:

Nhân viên A do uống rượu say khi đi chơi bị tai nạn giao thông thì bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có chi trả cho trường hợp này không? Có được nhận chế độ ốm đau của BHXH không?

Trả lời

Trường hợp này có được hưởng BHYT khi KCB - vì đây là Tai nạn giao thông;

Câu 13: Em muốn hỏi là đi khám thì được BHYT thanh toán như thế nào? Em nghe nói bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 5 năm có mức thanh toán khác với các loại khác có đúng không ạ?

Trả lời

Đi khám thì được BHYT thanh toán theo quy định, chỉ thanh toán khám bênh, chữa bệnh không thanh toán trường hợp khám dự phòng bệnh;
-BH 5 năm liên tục trên thẻ (chứ không phải 5 năm không liên tục) thì được hưởng như sau:

Theo quy đinh Khoản 3- Điều  27 Nghị đinh 146/NĐ – CP quy định: Thanh toán chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điển đ khoản 1điều 14 là 100%

Câu 14: Nhân viên nếu mà tham gia cả BHXH theo doanh nghiệp và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm dành cho người dân tộc thiểu số thì mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm sẽ được tính như thế nào khi đi viện? Còn khi về tỉnh của mình đang sinh sống thì mức hưởng đó là bao nhiêu ạ?

Trả lời

Khi tham gia KCB BHYT, người bệnh trình thẻ BHYT nào thì quyền lợi hưởng sẽ theo mã quyền lợi trên thẻ đó.

Khi về tỉnh của mình sinh sống thì mức hưởng là bao nhiêu: Câu hỏi này không rõ ràng.. phụ thuộc vào Khi đó người bệnh sử dụng thẻ BHYT nào đi KCB BHYT.

Câu 15: Trước em đi làm ở công ty Samsung Bắc Ninh sau đó em nghỉ và đi làm tại công ty may ở tỉnh Bắc Giang  (cả hai công ty em đều có sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm). Sau đó em lại quay lại công ty Samsung làm và công ty yêu cầu em lấy sổ cũ trước em đã đóng ở Samsung để đóng tiếp. Nếu sau này em nghỉ việc muốn lấy BHTN, BHXH thì em có bị gặp khó khăn khi có 2 sổ không khi mà mỗi sổ ở một nơi một ở Bắc Ninh, một ở Bắc Giang không ạ?

Trả lời

Đi khám thì được BHYT thanh toán theo quy định, chỉ thanh toán khám bênh, chữa bệnh không thanh toán trường hợp khám dự phòng bệnh;
-BH 5 năm liên tục trên thẻ (chứ không phải 5 năm không liên tục) thì được hưởng như sau:

Theo quy đinh Khoản 3- Điều  27 Nghị đinh 146/NĐ – CP quy định: Thanh toán chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điển đ khoản 1điều 14 là 100%

Câu 16: Bé trai sinh năm 24/04/2017 tại bệnh viện phụ sản HN. Hiện bé đang có bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tại bệnh viện Ân Thi - Hưng Yên. Giờ muốn chuyển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho bé lên Hà Nội thì có thể được hay không? Thủ tục như thế nào? Và làm ở bệnh viện nào? (Bảo hiểm của mẹ tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, hộ khẩu của mẹ và bé hiện tại ở Bắc Sơn - Ân Thi - Hưng Yên).

Trả lời

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế: “Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
Theo quy định trên, nếu con bạn có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội thì được cấp thẻ BHYT tại thành phố Hà Nội.

Thủ tục cấp thẻ BHYT: bạn phải qua UBND cấp xã (nơi đã cấp thẻ BHYT cho con bạn tại Hưng Yên) để báo giảm thẻ BHYT của con bạn, sau đó đến UBND cấp xã (nơi con bạn có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội) để làm thủ tục cấp thẻ BHYT.
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT theo quy định của BHXH thành phố Hà Nội.

Câu 17: Người thân trong gia đình không có thẻ BHYT. Giờ em muốn làm thẻ BHYT cho người thân thì phải làm thế nào ạ?

Trả lời

Theo quy định tại Luật BHYT sửa đổi năm 2014 thì người thân trong gia đình bạn có thẻ tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, tức là tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người đã có thẻ BHYT và những người đã khai báo tạm vắng.

Khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng BHYT hàng tháng của người thứ nhất bằng tối đa 6% lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện nay, có rất nhiều nơi bán BHYT theo hộ gia đình. Vì thế bạn có thể liên hệ mua tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi cư trú, đại lý bán bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (Bưu điện xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…) hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Câu 18: Em làm công ty may 1 năm 3 tháng đã nghỉ việc và có số số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ở Bắc Giang (2011-2013). Sang 2014, em đi làm ở công ty Wintex làm được hơn 1 tháng công ty giải thể, em mới nộp số chưa nộp sổ BH chưa đi chốt sổ lúc em nghỉ. Em đi làm ở công ty Canon vào năm 2014 được 1 tháng thì em viết đơn nghỉ nhưng chưa đến ngày nghỉ em lại nghỉ ngang, em mới số sổ chưa nộp sổ. Công ty đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho em được 1 tháng, em chưa đi chốt sổ. Vậy cho em hỏi em đến đâu để hoàn thành hồ sơ chốt sổ?  (hiện em có 2 sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm chưa gộp).

Trả lời

Bạn chốt sổ tại từng đơn vị tham gia BHXH sau đó có thể nộp tất cả các sổ bạn có về tại đơn vị đang tham gia BHXH để gộp sổ hoặc đơn vị tham gia BHXH cuối cùng trên sổ BHXH để gộp sổ.

Câu 19: Trong bảng lương của các bạn nhân viên công ty Samsung có 2 mục: Công ty đóng BHXH 17% và nhân viên đóng BHXH 8%. Cho em hỏi là khi nhân viên muốn quyết toán BHXH 1 lần (lấy tiền đóng BHXH) thì có được nhận tiền công ty đóng tính vào tỷ lệ nhận quyết toán không ạ?

Trả lời

Tại điều khoản 2, Điều 60 Luật BHXH quy định: “1. Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội”

Như vậy, mức hưởng BHXH một lần căn cứ vào số năm đã đóng BHXH và mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH không căn cứ vào tỷ tệ đóng như câu hỏi đã đề cập.

Câu 20:

1. Theo em biết, mẫu giấy nghỉ hưởng BHXH giờ là do cơ sở y tế tự in mẫu. Cho em hỏi mẫu nào là chuẩn?

2. Trường hợp con mất sau khi sinh non 1 ngày, có giấy chứng tử thì có được hưởng chế độ con mất không?

3. Trong quá trình nghỉ ốm hơn 14 ngày, nếu nhân viên sau khi nghỉ ốm, nghỉ việc thì có được không? Vì quá trình nghỉ ốm, nhân viên không được đóng BHXH

Trả lời

1. Theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, trong trường hợp người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động đang điều trị ngoại trú sẽ được cơ sở KCB cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
2.  Theo quy định tại khoản 3, điều 34 Luật BHXH trường hợp trên được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng kể từ ngày sinh con.

3. Về việc nghỉ việc hay tiếp tục đi làm sau khi nghỉ ốm là do người lao động và đơn vị sử dụng lao động quyết định.

Câu 21: Nhân viên A nghỉ việc ngày 1/4/2019 đến nay công ty chưa trả sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì nhân viên đó có được hưởng BHTN và ảnh hưởng BHXH không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.
 Như vậy, đối với trường hợp trên thời hạn để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là từ ngày 01/4/2019 đến 30/6/2019. Nếu quá thời hạn trên mà NLĐ vẫn chưa có việc làm và chưa nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, khi đó thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của NLĐ vẫn được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu theo quy định.

Câu 22: NLĐ làm việc tại công ty cũ đã lấy BHXH 1 lần nhưng chưa hưởng BHTN, từ năm 2009. Hiện tại cần nộp mẫu C15 hoặc tờ rời chưa hưởng BHTN nhưng đi xin không được do đã làm mất sổ cũ. Trong trường hợp trên, NLĐ để được hưởng BHTN giai đoạn đó thì phải làm như thế nào?

Trả lời

Người lao động hưởng BHXH 1 lần từ năm 2009. Tại thời điểm giải quyết 1 lần vào năm 2009, cơ quan BHXH nơi bạn nộp hồ sơ giải quyết 1 lần sẽ phải cung cấp mẫu C15- TS cho bạn. Còn tại thời điểm hiện nay, cơ quan BHXH nơi bạn nộp hồ sơ giải quyết 1 lần sẽ cấp lại sổ BHXH và tờ rời TN chưa hưởng cho bạn.

Câu 23:

1. Khi lao động nam có vợ sinh con nhưng con bị chết mà không làm giấy chứng sinh. Lao động nam có được nghỉ chế độ thai sản không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

2. Xin cho hỏi làm thế nào để biết được doanh nghiệp đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho NLĐ?
3. Trong thời gian đi làm sớm trước khi hết hạn thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ được hưởng lương và chế độ BHXH. Trong thời gian này có phải đóng BHXH không?

Trả lời

1. Trường hợp sau khi sinh con mà con bị chết thì lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH.
 Về thủ tục hồ sơ quy định tại tiết 2.2.4, điểm 2.2, khoản 2, Điều 4 tại quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam: “Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết”.

2. Dưới đây là cách kiểm tra công ty có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hay không.
Bước 1: Tra cứu mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại đường link:https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Tại giao diện Tra cứu mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, điền các thông tin:

- Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố nơi đăng ký thường trú

- Họ tên

- Mã xác thực

- Số điện thoại nhận mã OTP.

Bấm Lấy mã OTP

Bước 2: Tra cứu quá trình tham gia BHXH tại đường link:https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
Tại giao diện Tra cứu quá trình tham gia BHXH, điền các thông tin:

- Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi đăng ký tham gia BHXH

- Cơ quan BHXH tương ứng với tỉnh thành nơi đăng ký tham gia BHXH

- Số CMND

- Họ tên

- Mã số BHXH: Điền mã số BHXH vừa được cấp ở Bước 1

- SĐT nhận OTP

Bấm Lấy mã OTP

3. Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: “Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn, nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

Như vậy, nếu lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản sẽ được nhận lương của những ngày đi làm, trợ cấp thai sản và phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thời gian đi làm sớm.

Câu 24:

1. HĐLĐ hết hạn trong thời gian nghỉ thai sản thì có thể bị chấm dứt không? Nếu chấm dứt thì chế độ thai sản được thực hiện như thế nào?
2. LĐ nam có vợ sinh con được nghỉ chế độ thai sản từ 5 ngày đến 14 ngày làm việc tùy từng trường hợp. Thời gian nghỉ được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Vậy trong 30 ngày đó, lao động có được nghỉ cách quãng không hay được nghỉ phép liên tiếp
?

Trả lời

1.  Về việc tính thời gian đóng BHXH được quy định tại tiết a điểm 2 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc như sau: “Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.”
Về chế độ thai sản của NLĐ vẫn được hưởng theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH thì lao động nam có thể nghỉ làm nhiều lần (ngắt quãng) nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định và thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải nằm trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Câu 25: Con em ốm nằm viện, em xin nghỉ dùng giấy viện để chăm con. Xong lúc con em ra viện trong giấy ra viện phần ghi chú không ghi họ tên của mẹ, em nộp giấy ra viện đấy có hợp lệ để hưởng BHXH không?

Trả lời

Mẫu và cách ghi giấy ra viện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

Theo đó, có hướng dẫn ghi tại phần ghi chú như sau: “Trong trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh”

Như vậy, trường hợp của bạn giấy ra viện đó là không hợp lệ.

Câu 26: Khi nhân viên nữ nghỉ chế độ thai sản trong quá trình nghỉ có được đóng BHXH hay không?

Trả lời

Căn cứ Khoản 6, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “ Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”

Vậy trong thời gian lao động nữ nghỉ chế độ thai sản, chủ sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH, nhưng được tính là thời gian đóng BHXH.

Câu 27: Hiện nay trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định tương đối nhiều. Xin cho hỏi quy trình để người lao động thực hiện thủ tục hoàn trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp sai quy định là như thế nào? Xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết để chúng tôi được biết và hướng dẫn cho người lao động?

Trả lời

Khi người hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm phải khai báo ngay với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người hưởng đăng ký thất nghiệp để ban hành Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, một số người hưởng trợ cấp thất nghiệp không khai báo trung thực tình trạng có việc làm dẫn đến người hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định phải hoàn trả lại tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định.

Do đó, khi Công ty tuyển dụng lao động thông tin đến người được tuyển dụng biết để đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp để khai báo có việc làm.

Đối với người lao động có việc làm nhưng không khai báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đề nghị Công ty hướng dẫn người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người hưởng đăng ký thất nghiệp để làm thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Khi có Quyết D50định chấm dứt và thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp, người hưởng trợ cấp thất nghiệp đến BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi chi trả tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp để nộp lại số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định và được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHTN./.

Văn phòng BHXH tỉnh Bắc Ninh tổng hợp

  • TIN BÀI LIÊN QUAN