Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-5/2020 cho người hưởng

28/04/2020 04:43 PM


Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã xây dựng phương án tổ chức triển khai chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp BHXH kỳ chi trả tháng 4,5/2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Công văn số 1054/UBND-VX ngày 03/4/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; ngày 06/4/2020, BHXH tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 578/BHXH-KHTC ngày 06/4/2020 về việc bổ sung hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, tháng 4 và 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh chi trả gộp vào một kỳ chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của cả tháng 4 và tháng 5/2020 qua tài khoản ATM cho 1.080 người hưởng trong ngày 16/4/2020 và chi tiền mặt tại nhà cho 40.912 người hưởng từ ngày 16/4 đến 20/5/2020; Tổng số tiền chi trả gộp của 2 tháng là trên 340 tỷ đồng cho 41.992 người hưởng.

Ảnh cán bộ BHXH và nhân viên Bưu điện Bắc Ninh chi trả tại nhà người hưởng

Việc chi trả bằng tiền mặt được thực hiện theo hai hình thức: Chi trả tại nhà người hưởng từ ngày 16/4-7/5/2020; Chi trả tại Bưu cục, điểm Bưu điện Văn hóa xã từ ngày 07-20/5/2020 (do nhân viên đến chi tại nhà nhưng người hưởng đi vắng,  người hưởng cư trú khác địa bàn và người nhận theo hình thức ủy quyền) theo Giấy thông báo mời của cơ quan Bưu điện có sẵn số điện thoại liên hệ, thời gian, địa điểm để người hưởng đến nhận trực tiếp tại Bưu cục, điểm Bưu điện Văn hóa xã..

Bưu điện tỉnh bố trí 248 nhân viên trực tiếp chi trả tại nhà, 12 xe ô tô vận chuyển tiền sẵn sàng chuẩn bị giao tiền cho các nhân viên chi trả ở 08 huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh cán bộ BHXH và nhân viên Bưu điện Bắc Ninh chi trả tại nhà người hưởng

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của BHXH Việt Nam về việc rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo và trưng tập cán bộ rà soát, thu thập thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt, xây dựng Kế hoạch rà soát, thu thập thông tin người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt. Từ ngày 16/4/2020, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện bố trí hơn 100 cán bộ phối hợp với nhân viên Bưu điện thực hiện thu thập thông tin người hưởng trong quá trình chi trả trực tiếp tại nhà.

Tính đến ngày 28/4/2020, Bưu điện đã thực hiện chi trả tại nhà cho 36.740 người hưởng chiếm 90% số người hưởng nhận tiền mặt với trên 297 tỷ đồng. Trong quá trình chi trả, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự an toàn cho người hưởng cũng như đội ngũ nhân viên chi trả, cán bộ BHXH thu thập thông tin người hưởng. BHXH tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành kế hoạch chi trả lương hưu, trơ cấp BHXH tháng 4,5/2020 và rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trơ cấp BHXH trước Kế hoạch đã xây dựng./.

Nguyễn Việt Châu - PTP Truyền thông và PTĐT

Nguyễn Việt Châu - PTP Truyền thông và PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN