28/04/2014 12:05 AM

Ngày 11/03/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2014. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo BHXH ...

BHXH tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao Quý 1 năm 2014

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2014

BHXH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014