28/12/2018 01:06 PM

BHXH thành phố Bắc Ninh thực hiện không in thẻ BHYT đối với tất cả các nhóm đối tượng đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH mà thực hiện gia hạn thẻ BHYT trên ...

28/12/2018 11:10 AM

Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tới cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Yên Phong

28/12/2018 10:25 AM

Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tới cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Tiên Du

13/11/2018 10:56 AM

Ngày 11/11/2018, tại thành phố Bắc Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức Hội nghị phố biến Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính ...

30/09/2018 05:26 PM

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT với hội viên Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh.

30/09/2018 05:06 PM

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu

30/09/2018 03:57 PM

BHXH huyện Gia Bình: Tăng cường phối hợp với các Hội, Đoàn thể phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

28/08/2018 06:02 PM

Sáng ngày 24/8/2018, BHXH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về BHXH, BHYT cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh và Bưu ...

20/08/2018 05:32 PM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức đối thoại trực tiếp với gần 900 công nhân lao động tại Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics

16/08/2018 05:29 PM

Ngày 11/8/2018, BHXH tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân lao động Công ty TNHH Seojin System Vina, khu Công ...

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh thực hiện gia hạn thẻ BHYT trong hệ thống quản lý, không in thẻ BHYT năm 2019

Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tới cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Yên Phong

Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tới cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Tiên Du

Hội nghị phổ biến Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT với hội viên Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh.

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu

BHXH huyện Gia Bình: Tăng cường phối hợp với các Hội, Đoàn thể phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Bắc Ninh: Hơn 100 cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng truyền thông BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức đối thoại trực tiếp với gần 900 công nhân lao động tại Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics

Đối thoại trực tiếp với công nhân lao động Công ty TNHH Seojin System Vina, khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh