Tổ chức thành công đại hội Đoàn thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

03/05/2017 08:36 AM


Ngày 27/4/2017, Đoàn thanh niên Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh BHXH tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng chí Phạm Đức Cường - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Phạm Kiên Cường - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới 2017 - 2019; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2017 và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa VIII gồm 5 đồng chí.

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khóa VIII ra mắt Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Đức Cường - Phó  Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí đồng chí Phạm Kiên Cường - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được khắc phục; bên cạnh đó định hướng công tác Đoàn và phong trào nhiệm kỳ mới cần tập trung vào những nội dung như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, định hướng lý tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên; triển khai kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới tập thể đoàn viên; thường xuyên tu dưỡng đạo đức đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh các phong trào xung kích tình nguyện; tăng cường hơn nữa các hoạt động giáo dục truyền thống, thăm các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử truyền thống của tỉnh; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn; đoàn kết ra sức thi  đua, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, nỗ lực của đoàn viên thanh niên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, xây dựng chi đoàn, cơ quan BHXH tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2019 tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên, xứng đáng là một trong những Chi đoàn vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cẩm Nhung – Văn phòng BHXH tỉnh