Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

21/11/2019 11:31 AM


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký ban hành Quyết định số 5349/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Hồ sơ sức khỏe điện tử là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử, giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe; qua đó giúp chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe của mình.

Theo đó, mục tiêu chung của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử đáp ứng các mục tiêu như: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định tại Quyết định số 831/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp các giao diện tương tác với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ sở KCB, chuyên gia y tế và người dân; thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân hoặc thu thập từ cơ sở KCB vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn mà ngành Y tế đã ban hành.

Theo dự kiến, đến năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia. Đến năm 2025 có 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở KCB trên cả nước.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Cục CNTT, Cục Quản lý KCB, Vụ Kế hoạch- Tài chính, Văn phòng Bộ, các BV trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các nội dung hoạt động của kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Cụ thể, xây dựng và hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe đáp ứng các quy định về thiết kế và chức năng như: Thiết kế phần mềm tương thích với tiêu chuẩn HL7, có khả năng kết nối, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống mã định danh y tế cho người dân (ID) và các hệ thống thông tin y tế liên quan; có các nhóm chức năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản lý hành chính, quản lý hạ tầng thông tin. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống quản lý mã định danh y tế cho người dân theo Quyết định số 4376/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được cấp phát một mã định danh y tế.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tới cuối năm 2020 có ít nhất 80% người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, cần thực hiện chính xác các bước triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm: Xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe; cài đặt phần mềm hồ sơ sức khỏe cho các cơ sở y tế; đào tạo, tập huấn các cán bộ y tế sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe; tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn từ thông tin sức khỏe của người dân tại cơ sở KCB hoặc từ thông tin trực tiếp của người dân; tổ chức cập nhật thông tin trên phần mềm hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở KCB; khai thác thông tin sức khỏe trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; duy trì hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tiếp tục xây dựng tài liệu chuyên môn và các văn bản hướng dẫn đáp ứng chuẩn kết nối liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống mã định danh y tế cho người dân và các hệ thống thông tin y tế liên quan; xây dựng quy chế sử dụng, quản lý, vận hành, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn thông tin hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; quy định về lập, cập nhật, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng cơ chế tài chính để duy trì, vận hành hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngoài ra, trên cơ sở kế hoạch của Bộ Y tế, căn cứ vào thực tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và tổ chức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hoàn thành trong năm 2020. Tổ chức thành lập nhóm hỗ trợ; kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương và báo cáo Bộ Y tế. Đối với trường hợp Sở Y tế sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe của các nhà cung cấp khác nhau, thì hàng tuần phải đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh về Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia để phục vụ việc kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn quốc.

Lê An