BHXH tỉnh Bắc Ninh thông báo dừng hợp đồng KCB BHYT với Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc

07/04/2020 05:58 PM


Ngày 19/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh nhận được Công văn số 125/CV-BVKB Ngày 17/01/2020 của Bệnh viên đa khoa tư nhân Kinh Bắc về việc Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc ngừng hoạt động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh thông báo tới BHXH các tỉnh, thánh phố, BHXH Bộ Quốc Phòng, BHXH Công an nhân dân, Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến khu vực Phía Bắc, Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam và đối tượng có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc như sau:

Từ ngày17/01/2020, BHXH tỉnh Bắc Ninh dừng hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) với Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc (Bệnh viện hạng 3, tuyến huyện) địa chỉ số 310 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 BHXH tỉnh Bắc Ninh thực hiện chuyển thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.

 Trường hợp người tham gia BHYT chưa nhận thẻ BHYT mới mà vẫn sử dụng thẻ BHYT cũ đi khám chữa bệnh, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc Phòng, BHXH Công an nhân dân thông báo đến cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận các trường hợp trên, thực hiện tra cứu thông tuyến huyện và giải quyết quyền lợi theo thông tin tra cứu thông tuyến, đồng thời hướng dẫn người bệnh đến cơ quan BHXH đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu./.

Nguồn: Phòng Giám định BHYT