BHXH Việt Nam: Triển khai Đề án đơn giản hoá TTHC và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư

03/07/2019 08:41 AM


BHXH Việt Nam: Triển khai Đề án đơn giản hoá TTHC và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 806/QĐ-BHXH về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH,BHYT và BH thất nghiệp. Ảnh minh hoạ

Theo đó, BHXH Việt Nam giao các nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc liên quan triển khai thực hiện Đề án này. Cụ thể:

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Sổ, thẻ; Ban Thu; Vụ Tài chính- Kế toán; Trung tâm CNTT xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019. Thời gian thực hiện trong quý II/2019.

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Vụ Tài chính- Kế toán chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC; tờ khai, biểu mẫu thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp được thông qua tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ. Thời gian thực hiện cần phù hợp với thời điểm hoàn thành việc kết nối, chia sẻ CSDL với CSDL quốc gia về dân cư.

Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng Hệ thống quản lý thông tin CSDL quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu CSDL quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm; hoàn thành việc xây dựng và vận hành CSDL điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước; đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa CSDL quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL quốc gia khác. Thời gian thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tại Kế hoạch, BHXH Việt Nam cũng giao Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan: Trong năm 2019, hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng CSDL quốc gia về BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan”; tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai Đề án, sơ kết, họp chuyên đề liên quan đến Đề án 896 năm 2019. Trong tháng 12/2019, xây dựng báo cáo về triển khai thực hiện Đề án 896, báo cáo khó khăn, vướng mắc gửi Ban Chỉ đạo 896. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020 sau khi Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 ban hành kế hoạch năm 2020.

Vụ Pháp chế có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 896, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2019./.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam