Ngành BHXH Bắc Ninh nỗ lực phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn giãn cách toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19

07/04/2020 05:12 PM


Cùng với cả nước đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 07/4/2020, ông Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Nình đã trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh về những giải pháp BHXH tỉnh Bắc Ninh thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với cả nước đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã triển khai một số giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau:

1. Đối với doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Hướng dẫn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 780/UBND-KGVX ngày 1//3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp.

          -  BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn những doanh nghiệp đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

          - Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.

- Đồng thời đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ quỹ ốm đau, tai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và BHTN để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động.

- Trường hợp đến tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh, gửi BHXH Việt Nam xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

2. Đối với người tham gia BHYT

Trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện, các Phòng nghiệp vụ ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách như:

+ Thông báo đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT, trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện thực hiện bố trí cán bộ thường trực để cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia. Trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do đại lý không thu tiền vì lý do bất khả kháng.

3. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH

 Phối hợp với Bưu điện tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt phương án thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 tại địa chỉ đăng ký của người hưởng để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong quá trình chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng.

                                                          PV Đài PT và Truyền hình Bắc Ninh