QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID -19

07/04/2020 05:40 PM


Quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp nên biết trong tình hình dịch covid -19

I. Người lao động: được hưởng lương theo thỏa thuận khi nghỉ việc và được báo trước khi chấm dứt hợp đồng

Áp dụng quy định tại Điều 98, Bộ Luật Lao động năm 2012, trong tình hình dịch bệnh hiện nay nếu gặp khó khăn, người sử dụng lao động được phép cho người lao động ngừng việc với điều kiện phải trả lương theo sự thỏa thuận với người lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Áp dụng Điều 38 Bộ Luật Lao động năm 2012, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động nhưng phải thông báo trước:

+ Từ 30 ngày trở lên đối với hợp đồng có thời hạn;

+ Từ 45 ngày trở lên đối với hợp đồng không có thời hạn;

+ Từ 3 ngày trở lên trong một số trường hợp đặc biệt.

II. Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất khi khó khăn do dịch Covid-19:

1. Điều kiện áp dụng:  Doanh nghiệp có từ 50% tổng số lao động thuộc diện tham gia BHXH trở lên phải tạm thời nghỉ việc trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh hoặc trên 50% giá trị tài sản bị thiệt hại do dịch gây ra (không kể giá trị tài sản đất).

2. Thủ tục:

- Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc;

- Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại;

- Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện.

3. Thời hạn:

Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6/2020.

Qua thời gian này, trong trường hợp dịch Covid chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết tạm dừng đóng đến tháng 12/2020.