Số / Ký hiệu: 223/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Thông báo
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
223/TB-BHXH: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Nội dung trong tệp đính kèm