Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (7)
Trích yếu: Công văn hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ahr hưởng bởi đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày có hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn quy trình cấp mã số cho người hưởng chế độ BHXH
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bửi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực