Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (3)
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực