Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (12)
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chuyển trụ sở làm việc của BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
26/11/2019
Ngày có hiệu lực:
26/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực