2717/BHXH-CSYT: V/v thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT

30/07/2014 09:29 AM


2717/BHXH-CSYT

Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 2717/BHXH-CSYT
Người ký: Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 25/7/2014
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

V/v thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT

Download tài liệu tại đây: CV 2717/BHXH-CSYT