Số 1024/QĐ-BHXH: V/v Công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

13/10/2015 11:42 AM


V/v Công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Phân loại: Quyết định
Số hiệu: Số 1024/QĐ-BHXH
Người ký: P.Tổng Giám đốc : Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 30/9/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

V/v Công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 
Download tài liệu tại đây: Số 1024/QĐ-BHXH