Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

01/08/2018 05:41 PM


Ngày 16/7/2018,Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phân loại: Quyết định
Số hiệu: Số 889/QĐ-BHXH
Người ký: Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 16/7/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Download tài liệu tại đây: Quyết định số 889/QĐ-BHXH

  • TIN BÀI LIÊN QUAN