KH số 2416/KH-BHXH của BHXH Việt Nam Lễ phát động cuộc thi "viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế"

04/07/2019 03:08 PM


Lễ phát động cuộc thi "viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế", Hn trực tuyến công tác thu và hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết chế độ, chính sách theo QĐ số 166/QĐ-BHXH

Phân loại: Kế hoạch
Số hiệu: Số 2416/KH-BHXH
Người ký: Phó Chánh VP Vũ Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 03/7/2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội VN

Trích yếu

Lễ phát động cuộc thi "viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế", Hn trực tuyến công tác thu và hướng dẫn sử dụng phần mềm theo QĐ số 166/QĐ-BHXH

Download tài liệu tại đây: Kế hoạch số 2416/KH-BHXH

  • TIN BÀI LIÊN QUAN