30/07/2019 08:37 AM

Công văn số 815/CNTT-PM của Trung tâm CNTT BHXH Việt Nam về việc dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179

04/07/2019 03:08 PM

Lễ phát động cuộc thi "viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế", Hn trực tuyến công tác thu và hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết chế độ, chính sách theo QĐ ...

02/07/2019 03:35 PM

Tổ chức cuộc thi "Viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế"

02/07/2019 08:45 AM

V/v Mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

19/04/2019 10:23 AM

V/v Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

12/03/2019 10:55 AM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

20/08/2018 10:07 AM

BHXH Việt Nam công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

02/08/2018 08:50 AM

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày ...

01/08/2018 05:41 PM

Ngày 16/7/2018,Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ...

29/11/2017 08:49 AM

Tài liệu Hội nghị trực tuyến về việc cung cấp thông tin báo chí tháng 11/2017 của BHXH Việt Nam

Công văn số 815/CNTT-PM của Trung tâm CNTT BHXH Việt Nam về việc dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179

KH số 2416/KH-BHXH của BHXH Việt Nam Lễ phát động cuộc thi "viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế"

Kế hoạch số 2353/KH-BHXH của BHXH Việt Nam về việc Tổ chức cuộc thi "Viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế"

Công văn số 276/TT-WEB, ngày 12/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Công văn số 393/CNTT-PM V/v Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Công văn số 679/BHXH-BT ngày 07/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định số 929/QĐ ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tài liệu Hội nghị trực tuyến về việc cung cấp thông tin báo chí tháng 11/2017 của BHXH Việt Nam