Công văn số 549/UBND-VX, ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

24/04/2017 01:50 PM


Công văn số 549/UBND-VX, ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Phân loại: Công văn 
Số hiệu: Số 549/UBND-VX
Người ký: Phó chủ tịch tỉnh : Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 03/3/2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Download tài liệu tại đây: CV 549/UBND-VX

  • TIN BÀI LIÊN QUAN