Liên hệ

07/01/2015 10:16 AM


Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre.

Trụ sở cơ quan: Số 14C3 Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, Tp.Bến Tre

Điện thoại: 0275.3824242, fax: 0275.3827238

- Email: bhxh@bentre.vss.gov.vn

         

  • TIN BÀI LIÊN QUAN