Thông báo về việc chi trả lương hưu trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19

02/04/2020 10:30 AM


Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng như sau:

1. Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

2. Thời gian chi trả: Từ ngày 16/4 đến ngày 20/5/2020.

3. Địa điểm và cách thức chi trả:

- Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (ATM): thực hiện chuyển tiền từ ngày 16/4/2020.

- Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt:

+ Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người hưởng). Lịch chi trả cụ thể tới các xã, phường, thị trấn Bưu điện sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác (điện thoại, tin nhắn).

- Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo lịch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện. Người hưởng thực hiện đăng ký thông tin trên website www.ansinhxahoi.vnpost.vn hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 1900545481 hoặc số điện thoại của Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện nơi người hưởng sinh sống để được hỗ trợ.

- Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng.

Để thuận lợi trong công tác chi trả, đề nghị người hưởng chuẩn bị các giấy tờ theo quy định, bố trí thời gian ở nhà nhận tiền trong thời gian chi trả theo đúng lịch đã thông báo, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình nhận tiền, đeo khẩu trang khi nhận tiền tại địa chỉ và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp./.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN