Cơ cấu tổ chức

07/01/2015 10:15 AM


Ban Giám đốc BHXH tỉnh:

       - Ông: Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.824329

       - Bà Lê Thị Bình - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.828333

       - Ông: Nguyễn Văn Tho - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.825233

 * Các phòng:

1. Văn phòng

Điện thoại 01: 02753827238

Điện thoại 02:  02753838078

Mail 01:tthc@bentre.vss.gov.vn

Mail 02: vanphong@bentre.vss.gov.vn

2. Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Điện thoại: 02753827237

Mail:cdbhxh@bentre.vss.gov.vn

3. Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

Điện thoại: 02753810207

Mail: gdbhyt@bentre.vss.gov.vn

4. Phòng Cấp Sổ, thẻ

Điện thoại: 02753812653

Mail: cst@bentre.vss.gov.vn

5. Phòng Quản lý thu

Điện thoại: 02753827368

Mail: qlt@bentre.vss.gov.vn

6. Phòng Thanh tra, kiểm tra

Điện thoại: 02753819789

Mail: ttkt@bentre.vss.gov.vn

7. Phòng Truyền thông & Phát triển đối tượng

Điện thoại: 02753819989

Mail: ttptdt@bentre.vss.gov.vn

8. Phòng Kế hoạch tài chính

Điện thoại:02753836316

Mail: khtc@bentre.vss.gov.vn

9. Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 02753818196

Mail: cntt@bentre.vss,gov.vn

10. Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 02753827236

Mail:tccb@bentre.vss.gov.vn

* Các huyện, thành phố

1. BHXH huyện Châu Thành

Điện thoại: 02753860109

Mail: chauthanh@bentre.vss.gov.vn

2. BHXH huyện Thạnh Phú

Điện thoại: 02753870756

Mail: thanhphu@bentre.vss.gov.vn

3. BHXH huyện Mỏ Cày Nam

Điện thoại: 02753843130

Mail: mocaynam@bentre.vss.gov.vn

4. BHXH huyện Chợ Lách

Điện thoại: 02753871428

Mail: cholach@bentre.vss.gov.vn

5. BHXH huyện Mỏ Cày Bắc

Điện thoại: 02753663332

Mail: mocaybac@bentre.vss.gov.vn

6. BHXH huyện Ba Tri

Điện thoại: 02753850429

Mail: batri@bentre.gov.vn

7. BHXH huyện Giồng Trôm

Điện thoại: 02753861323

Mail: giongtrom@bentre.gov.vn

8. BHXH huyện Bình Đại

Điện thoại: 02753851306

Mail: binhdai@bentre.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN