Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách câu hỏi (51)
Tại sao khi đóng BHXH chưa đủ tuổi nghỉ hưu phải chờ 01 năm mới được nhận BHXH một lần?
Ngày gửi:
24/03/2020
Ngưởi gửi:
van
Email:
can@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Lao động nữ nghỉ thai sản, thời gian này có được tính là thời gian tham gia BHXH?
Ngày gửi:
23/03/2020
Ngưởi gửi:
van
Email:
can@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng lao động có phải đóng BHXH không?
Ngày gửi:
23/03/2020
Ngưởi gửi:
van
Email:
van@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Người tham gia BHXH bắt buộc có được cùng lúc tham gia BHXH bắt buộc ở 02 nơi hay không?
Ngày gửi:
12/03/2020
Ngưởi gửi:
NVA
Email:
ban@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Người lao động làm việc theo hợp đồng có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT như thế nào?
Ngày gửi:
12/03/2020
Ngưởi gửi:
NVA
Email:
nva@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Người tham gia BHYT khám chữa bệnh trong ngày nghỉ, ngày lễ thì có được hưởng chế độ BHYT không?
Ngày gửi:
12/03/2020
Ngưởi gửi:
tva
Email:
tra@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Xác định thành viên hộ gia đình tham gia BHYT như thế nào?
Ngày gửi:
12/03/2020
Ngưởi gửi:
PAN
Email:
ban@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời