Chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

27/04/2020 04:33 PM


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, trên cơ sở Hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tích cực triển khai với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, tính đến nay các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.

Đảng bộ BHXH tỉnh có 06 chi bộ trực thuộc, với 76 đảng viên. Đến cuối tháng 3/2020, 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã hoàn thành xong Đại hội. Đảng ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Công tác phát động phong trào thi đua được Đảng ủy tập trung triển khai thực hiện.

(Công tác chuẩn bị Đại hội - Ảnh minh họa PV)

Để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, Đảng ủy BHXH tỉnh ra Quyết định thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc để tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu, xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn liên quan đến Đại hội để thực hiện.

Hiện nay Đảng bộ đã hoàn thành xong các dự thảo nội dung văn kiện Đại hội như: Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Nghị quyết Đại hội; Báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 -2025 và chuẩn bị các kịch bản, nội dung Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành…Tiểu ban phục vụ cũng tăng tốc thực hiện các bước chuẩn bị theo Kế hoạch phục vụ Đại hội.

Dự kiến, cuối tháng 5/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ tiến hành Đại hội./.PV