Hướng dẫn lập hồ sơ: Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

11/05/2020 04:42 PM


Ngày 11/5/2020, BHXH tỉnh Bến Tre ban hành Công văn 717/BHXH-QLT về việc hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận một số nội dung theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với doanh nghiệp có người lao động thỏa điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15 thì lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 01) gửi đến cơ quan BHXH để được xác nhận.

Đối với doanh nghiệp có người lao động thỏa điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 15 thì lập danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (mẫu số 12) gửi đến cơ quan BHXH để được xác nhận.

Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động có đủ điều kiện theo các nội dung nêu trên thì khẩn trương lập hồ sơ để cơ quan BHXH xác nhận theo quy định./.TH