Chọn hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần chưa phải là lựa chọn tốt nhất cho người lao động

05/05/2020 07:15 AM


Do ảnh hưởng của dịch covid-19, hiện nay nhiều lao động làm hồ sơ xin hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) một lần với mong muốn có một khoản chi tiêu trước mắt để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi chọn hưởng BHXH một lần người lao động đang tự đánh mất đi nhiều quyền lợi lâu dài mà mình sẽ được hưởng sau thời gian dài đóng BHXH.

(Ảnh minh họa- PV)

Theo số liệu từ cơ quan BHXH, tính từ đầu năm 2020 đến nay toàn tỉnh có 4.140 người hưởng BHXH một lần. Ông Đặng Văn Hoàng- Trưởng phòng Chế độ BHXH cho biết: Khi hưởng BHXH một lần người lao động sẽ bị mất thời gian đã tham gia BHXH nếu sau này tiếp tục đi làm đóng BHXH, thậm chí có thể mất đi cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng và các chế độ kèm theo như bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, tử tuất khi hết tuổi lao động.

Theo quy định của Luật BHXH nếu tham gia BHXH đủ 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, lương hưu được Chính phủ điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trường kinh tế. Người lao động khi hưởng lương hưu còn được cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh, nếu qua đời thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người hưởng lương hưu chết và thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc hàng tháng nếu đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, trong thời gian người lao động đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH; khi chết thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (nếu đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, từ đủ 60 tháng trở lên với BHXH tự nguyện). Người đã đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm trở lên đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, chưa hưởng BHXH một lần, khi chết thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định.

Các đối tượng được hưởng tuất hàng tháng: Con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai; Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 (Thân nhân hưởng tuất hàng tháng (trừ đối tượng con dưới 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật BHXH không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công).

Trường hợp một người chết thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp tuất hàng tháng.

Nếu thân nhân không thuộc đối tưởng hưởng tuất hàng tháng, thân nhân hưởng tuất hàng tháng có yêu cầu hưởng tuất 1 lần (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, vợ/chồng/con bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên), NLĐ chết không có thân nhân (thực hiện theo luật thừa kế) thì hưởng tuất 01 lần.

Ngoài những thiệt thòi khi mất các quyền lợi về lâu dài, nếu hưởng BHXH một lần, ngay thời điểm hưởng người lao động đã chịu thiệt thòi. Hiện nay mức đóng vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hưu trí hàng tháng là 22% mức lương hàng tháng, trong đó người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 14%, như vậy, một năm tổng mức đóng là 2,64 tháng lương, nếu hưởng một lần chỉ được thanh toán cho mỗi năm đóng BHXH bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Gần đây đánh vào tâm lý muốn hưởng BHXH một lần của một bộ phận người lao động, một số đối tượng xấu đã lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người lao động thực hiện việc mua bán sổ BHXH của người lao động với giá rẻ kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp BHXH để sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan BHXH và hưởng chênh lệch. Việc làm này không chỉ gây thiệt thòi cho người lao động mà còn vi phạm quy định của pháp luật BHXH về quyền của người lao động (“được tham gia và hưởng các chế độ BHXH”, “được cấp và quản lý sổ BHXH”, “được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH” quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 18 Luật BHXH).

Khoản tiền đóng vào quỹ BHXH là “của để dành” quý giá của người lao động khi về già. Nếu chưa có điều kiện tham gia thì người lao động có thể bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện với sự hỗ trợ đóng của Nhà nước. Không nên vì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi quyền lợi lâu dài./. PV