Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (2)
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự
Ngày ban hành:
03/06/2015
Ngày có hiệu lực:
03/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
24/04/2015
Ngày có hiệu lực:
24/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực