Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Bến Tre (3)
Trích yếu: V/v cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển phát tờ rời sổ BHXH năm 2019 cho người lao động qua dịch vụ Bưu chính
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng
Ngày ban hành:
23/03/2015
Ngày có hiệu lực:
23/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực