Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản bộ, ngành về BHXH, BHYT (2)
Trích yếu: Quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự
Ngày ban hành:
03/06/2015
Ngày có hiệu lực:
03/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực