• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
30/12/2016
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tên: Nguyễn Văn Dũng Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Bình Định Điện thoại: 0913416811 Nội dung câu hỏi: Tôi Nguyễn Văn Dũng sinh 18/06/1964 làm việc văn phòng tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Bình Định đóng BHXH đến nay (hết tháng 12/2016 được 29 năm 02 tháng. Nếu sức khỏe không đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 làm việc thì thủ tục nghỉ hưu trước tuổi như thế nào và được hưởng lương hưu bao nhiêu phần %...Rất mong BHXH tỉnh tư vấn trả lời nhanh cho xin chân thành cảm ơn.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
30/12/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ Điểm a, khoản 1, Điều 55 Luật BHXH năm 2014 thì  từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi, đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Về mức hưởng lương hưu: căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 01-01-2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của ông được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Thủ tục hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi gồm sổ BHXH, biên bản giám định khả năng lao động, Quyết định nghỉ việc hưởng BHXH./