• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Trường Phan
Email:
truongqn2013@gmail.com
Ngày gửi:
25/02/2020
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BHXH Bình Định. Các Công ty trên địa bàn tỉnh Bình Định có thể dùng web Cổng Dịch vụ công quốc gia để kê khai BHXH được không ? Trân trọng.

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh Bình Định
Ngày trả lời:
25/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Hiện nay, việc thực hiện công trực tuyến dành cho doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN chỉ mới thực hiện liên thông dịch vụ công cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng. Vì vậy, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định chỉ có thể thực hiện kê khai dịch vụ công cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, còn các dịch vụ công khác thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN thì vẫn chưa thực hiện liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.