Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Định: Đại hội điểm Chi bộ Tám

26/02/2020 09:15 AM


Ngày 25/02/2020, Chi bộ Tám thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Võ Năm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn thanh niên cơ quan, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Tám.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đỗ Minh Đức - Bí thư Chi bộ Tám thông qua Báo cáo chính trị, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong nhiệm kỳ qua 100% đảng viên và quần chúng được tiếp thu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, qua các năm Chi bộ Tám đều đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đ/c Đỗ Minh Đức - Bí thư Chi bộ Tám trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Năm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Tám trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Ngoài ra, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Chi bộ.

Đ/c Võ Năm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trên tinh thần tập trung dân chủ, khách quan và thống nhất cao, Đại hội tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả Đ/c Đỗ Minh Đức và Đ/c Nguyễn Thị Tâm được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục đảm nhiệm chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Tám nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời, Đại hội cũng thông qua Nghị quyết của Chi bộ với 100% đảng viên biểu quyết nhất trí tán thành.

Minh Đức - Bích Giang

Hình ảnh hoạt động