Chi trả lương hưu mùa dịch: Kịp thời, an toàn, chính xác

20/04/2020 08:20 AM


Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ, BHXH tỉnh Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2109/UBND-VX ngày 03/4/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4- 5/2020 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Bưu điện thị xã An Nhơn do nhiệt độ cho người dân đến nhận lương hưu

Theo đó, BHXH và Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 02 tháng 4 và 5/2020 qua hệ thống bưu điện qua 02 hình thức là ATM và tiền mặt. Đối với chi trả tiền mặt, Bưu điện tổ chức chi trả tại điểm chi trả của Bưu điện từ ngày 05/4/2020 đến ngày 15/4/2020. Với những người hưởng không đến nhận tại các điểm chi trả, Bưu điện sẽ tiếp tục chi trả tại nhà từ ngày 16/4- 25/5/2020.

Người dân sát khuẩn tay tại điểm chi trả Bưu điện thị xã An Nhơn

Để người dân nắm bắtthông tin chi trả, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi thụ hưởng chính sách BHXH trong mùa dịch, BHXH tỉnh đã thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020 trên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, dán bảng thông báo tại UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Người dân ngồi giãn cách 2m tại điểm chi trả lương hưu Tp. Quy Nhơn

Tại điểm chi trả, các biện pháp phòng chống dịch được triển khai thực hiện đầy đủ, người dân khi đến nhận lương hưu bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế và được cán bộ Bưu điện tiến hành sát khuẩn tay trước khi vào điểm chi trả, đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quy định giữ khoảng cách 2 mét để phòng dịch Covid.

Người dân nhận lương hưu tại nhà

Kết quả, tính đến ngày 17/4/2020,  BHXH tỉnh đã chi trả gần 172 tỷ đồng tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cho 20.741 người hưởng tại các điểm chi trả và hơn 3,2 tỷ đồng cho 484 người hưởng tại nhà; 88,9 tỷ đồng cho người hưởng qua tài khoản ATM.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động