Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Nêu cao tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam

10/03/2020 07:00 AM


Năm 2019, BHXH tỉnh Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các mặt công tác: Thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, kế hoạch tài chính, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giám định khám, chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực: Số người tham gia BHXH (bắt buộc + tự nguyện) là 121.033 người, đạt tỷ lệ 14,51% so với số người trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao; có 1.408.036 người tham gia BHYT, đạt 100,6% kế hoạch năm, tăng 1,4% so với năm 2018; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,6% dân số, hoàn thành chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.029.481 triệu đồng, đạt 104,6% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư về chính sách BHXH được quan tâm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Thủ tục hành chính đơn giản; thời giản xử lý công việc được cắt giảm; dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT từng bước được thiết lập theo hướng tập trung, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý.

 

Giám đốc BHXH tỉnh trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc 2019

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, trong năm qua BHXH tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền tại địa phương về chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành bưu điện tổ chức thực hiện hợp đồng khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các hội viên trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Diễu hành tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Bình Định quyết tâm phấn đấu vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019”.

Trong đó, mỗi công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh Bình Định là một “Tuyên truyền viên”, vận động tối thiểu 2 người tham gia BHXH tự nguyện mới (lần đầu) và duy trì tham gia bền vững cho những năm tiếp theo; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH theo Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”.

Phát động công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hưởng ứng tham gia cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế” do Báo BHXH tổ chức, tạo hiệu ứng lan tỏa để chính sách BHXH đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra. Năm 2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá BHXH tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT xã Nhơn Phúc, An Nhơn vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Công tác cải cách hành chính trong các giao dịch về BHXH, BHYT, BHTN được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 2.757/3.158 (87,3%) đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch BHXH điện tử; duy trì 100% đơn vị thực hiện nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3: 01/6 TTHC (16,6%); mức độ 05/12 TTHC (41,6%) đối với các TTHC phải giao dịch trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định của Chính phủ.

BHXH tỉnh đã triển khai ứng dụng đồng bộ, có kết quả các chương trình phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam cung cấp trong giải quyết công việc. Phần mềm giao dịch điện tử trên các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; Hệ thống một cửa điện tử tập trung trên phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (eoffice); Hệ thống thông tin giám định BHYT, Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành phục vụ số hóa tài liệu lưu trữ của ngành… đang được vận hành có hiệu quả.

Một buổi truyền thông chính sách tại Công ty Mountech, An Nhơn

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập ngành Bảo hiểm Xã hội, trong năm 2019 BHXH tỉnh đã phát động toàn thể công chức, viên chức tham gia cuộc thi “Viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế”. Kết quả có 52 bài viết tham gia dự thi, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Chi đoàn BHXH tỉnh trao tặng thẻ BHYT cho học sinh gia đình cận nghèo tại Phù Cát

Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; đồng thời là năm toàn ngành BHXH tổng kết 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2019, BHXH tỉnh Bình Định xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giao dịch hồ sơ BHXH điện tử… nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT./.

Tạp chí Thi đua Khen thưởng

Hình ảnh hoạt động