27/04/2020 02:00 PM

BHXH tỉnh Bình Định vừa ban hành Công văn số 468/BHXH-QLT về việc giao dịch hồ sơ điện tử nhằm cải cách thủ tục hành chính về thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN, tiết ...

20/04/2020 08:20 AM

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số ...

01/04/2020 08:40 AM

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện ...

27/03/2020 08:00 AM

Với chủ đề: “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, quyết tâm phấn ...

16/03/2020 07:25 AM

Đến thời điểm này, Bình Định chưa phát hiện trường hợp bệnh Covid-19. Tuy nhiên, không chủ quan trước đại dịch, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định đã triển ...

13/03/2020 03:21 PM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh gửi công văn đến 1.700 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, đề nghị triển khai đến toàn thể người lao động tại đơn vị mình ...

13/03/2020 10:11 AM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ bí mật nhà nước (Công văn ...

10/03/2020 07:00 AM

Năm 2019, BHXH tỉnh Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các mặt công tác: Thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), giải quyết chế độ BHXH cho ...

09/03/2020 10:52 AM

Căn cứ Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh Bình Định ...

03/03/2020 07:00 AM

Ngày 02/3/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định ra quân phát triển đối tượng tại các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), ...

Từ ngày 15/5/2020 chỉ tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử với trường hợp tăng, giảm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng lao động

Chi trả lương hưu mùa dịch: Kịp thời, an toàn, chính xác

BHXH tỉnh: Từ ngày 01/4/2020, chỉ tiếp nhận và giải quyết TTHC cấp mới, đổi thẻ BHYT

Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị kết hợp phòng, chống dịch Covid-19

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ THÔNG QUA ỨNG DỤNG NCOVI

BHXH tỉnh: Tăng cường công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ bí mật nhà nước

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Nêu cao tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam

Bình Định: Phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92%

Ra quân phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại 250 đơn vị sử dụng lao động trong tháng 3/2020

Hình ảnh hoạt động