03/09/2014 03:15 PM

Ngày 27/8/2014, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh BHXH tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ III (2014-2017). Tham dự Đại hội có Đ/c Trần ...

28/07/2014 08:02 AM

Từ ngày 24-26/7/2014, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám định BHYT cho Bảo hiểm xã hội ...

15/07/2014 01:59 PM

Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có đợt kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO ...

03/07/2014 02:40 PM

Ngày 02/7/2014, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2014. Tham dự ...

23/06/2014 07:49 AM

Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối hợp với Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại trực tiếp về chính ...

10/06/2014 11:09 AM

Ngày 06/6/2014, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2014-2019). Về dự Đại hội có Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Công ...

28/05/2014 03:24 PM

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công ...

16/05/2014 02:07 PM

Ngày 15/5/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Tham dự Hội nghị ...

15/05/2014 04:06 PM

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 21/4/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT ...

16/04/2014 10:21 AM

Thực hiện chương trình làm việc giai đoạn 2 của Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn theo TCVN ISO 9001:2008 ...

Chi đoàn BHXH tỉnh Đại hội nhiệm kỳ III năm 2014-2017

Tập huấn nghiệp vụ giám định BHYT cho BHXH các tỉnh

Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2008 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2014

Đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT với người lao động

Đại hội Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh nhiệm kỳ VII (2014-2019)

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các Sở, ngành, đoàn thể tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Bảo hiểm xã hội các huyện

Hình ảnh hoạt động