Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, an toàn, hiệu quả

17/02/2020 02:45 PM


Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020” do BHXH Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ: Phát triển BHXH, BHYT luôn là mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước; trong những năm qua, mục tiêu phát triển BHXH, BHYT luôn là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước, hướng tới thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng, số người được hưởng BHXH, BHYT không ngừng tăng lên. Số người tham gia BHXH tăng từ 2,5 triệu người năm 1995 lên gần 15,8 triệu người (tăng 6,32 lần); số người tham gia BHYT tăng từ 7,1 triệu người năm 1995 lên 85,9 triệu người tham gia BHYT (tăng 12 lần), bao phủ 90% dân số, vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2019 ước tính có 3,27 triệu người hưởng chế độ BHXH, hơn 11,5 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe và 186 triệu lượt người được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Kết quả thực hiện số thu các quỹ BHXH, BHYT liên tục tăng hàng năm: Số thu BHXH tăng từ 788,5 tỷ đồng năm 1995 lên 49.914 tỷ đồng năm 2010; tăng lên 148.375 tỷ đồng năm 2015 và đến năm 2019 khoảng 245.000 tỷ đồng, tăng 310 lần so với năm 1995. Số thu BHYT tăng từ 2.110 tỷ đồng năm 2004 lên 59.669 tỷ đồng vào năm 2015 và tăng lên 104.807 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Số nợ BHXH, BHYT phải tính lãi giảm dần qua các năm, đưa tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới 2,6%, mức thấp nhất trong những năm qua. Điều này cho thấy việc thực thi chính sách pháp luật BHXH, BHYT trong toàn xã hội đang có những chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội cũng như giá trị nhân văn khi đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động. 

Quỹ BHXH, BHYT luôn được sử dụng đúng mục đích; được quản lý công khai, minh bạch dưới sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan; kết quả thanh tra, kiểm toán hàng năm cho thấy việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT luôn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy định pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm. Quy mô các quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tăng qua từng năm, khẳng định tính bền vững, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân đối trong dài hạn. Nhờ đó, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng quản lý, người lao động và Nhân dân ngày càng yên tâm, tin tưởng vào BHXH Việt Nam trong thực thi nhiệm vụ.

Hoạt động đầu tư quỹ ngày càng hoàn thiện, an toàn, hiệu quả. Số dư đầu tư lũy kế các quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm năm 2019 đạt trên 800.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015. Lãi thu từ đầu tư năm 2019 đạt trên 47.000 tỷ đồng vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Lãi thu từ đầu tư hằng năm đều tăng, lãi suất đầu tư bình quân luôn vượt cao so với chỉ số lạm phát, quỹ BHXH, BHYT được đầu tư an toàn, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 toàn giá trị và tăng trưởng.

Kết quả thực hiện các chính sách lĩnh vực BHXH, BHYT trong 25 năm qua cho thấy sự đổi mới về cơ chế tài chính đối với Quỹ BHXH, BHYT là một định hướng đúng đắn. Quỹ BHXH, BHYT tách độc lập khỏi NSNN, được quản lý theo nguyên tắc thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần (quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BH thất nghiệp). Qua 2 lần cải cách chính sách BHXH, BHYT có ý nghĩa quan trọng, là bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu để tiếp tục phát huy, đẩy mạnh cải cách tổng thể các chính sách xã hội trong thời gian tới.

“Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động của BHXH Việt Nam luôn được sự giám sát, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý với các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hoạt động của BHXH Việt Nam minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Thay mặt Hội đồng quản lý, tôi đánh giá cao và biểu dương thành tích của các đồng chí trong suốt thời gian vừa qua.” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, bên cạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm về hưu trí, chăm sóc sức khỏe, y tế, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro cho người lao động, quỹ BHXH, BHYT còn là một nguồn tài chính quan trọng và trở thành công cụ tài chính có hiệu quả tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của NSNN, tham gia đầu tư vào một số dự án trọng điểm quốc gia, hỗ trợ Chính phủ trong thực hiện chính sách tài chính vĩ mô, ổn định tài chính quốc gia, cơ cấu lại nợ công, tiết kiệm chi phí vay ODA, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, với trọng trách được giao, trong suốt 25 năm qua, các thế hệ công chức, viên chức ngành BHXH đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, ngành BHXH đã không ngừng phát triển về mọi mặt, vị thế và vai trò của Ngành ngày càng được khẳng định. Kết quả đạt được của toàn Ngành trong 25 năm qua là rất tốt, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phát huy tối đa các tiềm năng thực tiễn và nhất là để đạt được mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước đòi hỏi BHXH Việt Nam phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gợi mở, một trong các quan điểm chỉ đạo quan trọng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH là: "Phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia BHXH". Để thực hiện quan điểm chỉ đạo trên của Đảng, đồng thời để phục vụ người lao động và Nhân dân ngày càng tốt hơn, BHXH Việt Nam cần nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền xây dựng các giải pháp tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đa dạng hóa các hình thức tham gia Quỹ phù hợp với khả năng đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia Quỹ; bên cạnh đó nghiên cứu đổi mới hình thức đầu tư nguồn tài chính của Quỹ với mục tiêu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tồn và phát triển có hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ, theo hướng đổi mới cơ cấu đầu tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bênh cạnh việc tiếp tục các hình thức đầu tư truyền thống vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng, gửi ngân hàng,…như thời gian qua cần nghiên cứu đề xuất để Quỹ tham gia vào các dự án đầu tư có trọng điểm của nhà nước, tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp có hiệu quả thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp, nghiên cứu để từng bước tham gia vào thị trường tài chính quốc tế,…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28, tạo điều kiện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 để BHXH Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng như mong muốn của người dân./.

Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Hình ảnh hoạt động