Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch Covid-19

21/04/2020 04:15 PM


Người có thẻ BHYT cũng được thanh toán chi phí khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế (không phải là điều trị bệnh do Covid-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải thực hiện cách ly y tế.

Bộ Y tế vừa có Công văn số 2146/BYT-BH gửi BHXH Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các BV và y tế bộ, ngành về một số quy định thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT liên quan đến dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng cách ly y tế tập trung tại các cơ sở KCB do dịch Covid-19 và có thẻ BHYT được Nhà nước chi trả chi phí KCB trong thời gian cách ly y tế tập trung, bao gồm: Tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền...; phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác; chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT và chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi người bệnh được hưởng. Mức hưởng BHYT tùy theo từng nhóm đối tượng tham gia.

Người có thẻ BHYT cũng được thanh toán chi phí khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế (không phải là điều trị bệnh do Covid-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải thực hiện cách ly y tế.

Nếu cơ sở KCB BHYT phải cách ly y tế hoặc được giao nhiệm vụ thực hiện KCB cho người mắc Covid-19, thì Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân chuyển đăng ký KCB BHYT đến cơ sở y tế khác trên địa bàn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, Công văn số 2146/BYT-BH cũng nêu rõ: Đối với người bệnh được các cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc, điều trị và đã cấp giấy hẹn khám lại, nhưng do dịch bệnh Covid-19 mà người bệnh không đến được, thì các cơ sở y tế này phải thực hiện tư vấn, hướng dẫn điều trị và chuyển thuốc về cơ sở KCB phù hợp với người bệnh, hoặc hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở y tế phù hợp.

NÓNG: Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch Covid-19 - Ảnh 1.
 

 Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

 

Ngoài ra, người có thẻ BHYT có giấy hẹn khám lại được đến khám lại không phụ thuộc vào thời gian trên giấy hẹn. Căn cứ tình trạng người bệnh, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày tối đa không quá 3 tháng/lần.

Công văn của Bộ Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở KCB phải chủ động dự trù và dự trữ thuốc đủ cấp cho người bệnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Người lao động

 
 
 

Hình ảnh hoạt động