Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Bình Định: NHỮNG TRÁI NGỌT ĐẦU MÙA

18/12/2019 04:30 PM


Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết số 28-NQ/TW đối với nền an sinh xã hội nói chung và chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) nói riêng, trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Bình Định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nghị quyết 28-NQ/TW và mạng lưới an toàn xã hội cho mọi người dân

Sự ra đời Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH đánh dấu một bước chuyển mình vượt bậc của chính sách BHXH nói riêng và nền an sinh xã hội Việt Nam nói chung.

Nghị quyết số 28-NQ/TW hướng đến xây dựng hệ thống BHXH đa tầng như những chiếc lưới an toàn nhiều tầng, nhiều lớp hỗ trợ và bổ sung cho nhau để nâng đỡ mỗi người dân trong xã hội, giảm thiểu sự tổn thương đến mức thấp nhất khi họ đối mặt với các cú sốc, rủi ro trong cuộc sống. Tầng đầu tiên sẽ là trợ cấp hưu trí xã hội, bằng cách ngân sách nhà nước cung cấp một khoản bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm về thu nhập cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc BHXH hằng tháng; có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn; điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách. Tiếp theo là BHXH cơ bản, bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện và tầng cuối cùng là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. 

Thông qua mục tiêu đạt tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi theo từng giai đoạn (35% năm 2021; 45% năm 2015; 60% năm 2030), Nghị quyết số 28-NQ/TW hướng tới thực hiện bao phủ BHXH toàn dân và tăng cường tính ưu việt của chính sách BHXH với số người sau độ tuổi hưởng lương hưu được hưởng lương hưu tăng dần qua thời gian (45%; 55%; 60%).

Ngoài ra, Nghị quyết số 28-NQ/TW không chỉ quan tâm đến cải cách chính sách BHXH mà còn quan tâm đến cải cách hành chính trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách thông qua việc quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của người tham gia BHXH lên 80% năm 2021; 85% năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Từ tư duy nhận thức đến hành động thực tiễn

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết số 28-NQ/TW, sau khi Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh Bình Định đã xây dựng Chương trình hành động số 1569/CTr-BHXH ngày 29/10/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trong Ngành hoàn thành các mục tiêu và 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam.

Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, BHXH tỉnh Bình Định nỗ lực huy động sự quan tâm vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện đồng bộ mục tiêu và các nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW như tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy; ban hành các quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

"Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”, để đạt được những bước tiến bền vững trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH nói riêng và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW nói chung, BHXH tỉnh tiến hành ký kết với 23 sở, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW, chính sách pháp luật về BHXH; ký chương trình phối hợp với với 4 sở ngành (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) về thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy giai đoạn 2019-2021; phối hợp với Ngành Thuế đối chiếu, rà soát xác định danh mục các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH làm cơ sở tổ chức khai thác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH trong các doanh nghiệp; chung tay cùng Cục Thống kê cấp phát 2.000 áo thun, 860.600 tờ gấp tuyên truyền về BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đến 430.300 hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh, lồng ghép trong đợt Tổng điều tra về dân số và nhà ở ngày 01/4/2019; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia định trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

05 đơn vị Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU

Chú trọng đến việc phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, hằng năm, BHXH tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02), giới thiệu những quy định mới về chính sách pháp luật BHXH và kết quả nổi bật của Ngành trong năm qua, phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong truyền thông thực hiện chính sách BHXH, đồng thời, thường xuyên cung cấp thông tin, phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW và những điểm mới của chính sách BHXH trên tập Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Tạp chí Công đoàn Bình Định, Thông tin Hội Nông dân tỉnh, Bản tin Khoa học và Kỹ thuật; Đặc san Người làm báo Bình Định....

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn gắn việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW với công tác thi đua - khen thưởng, công tác cải cách hành chính, thanh tra - kiểm tra. Theo đó, BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề trong toàn hệ thống BHXH tỉnh về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện BHXH Việt Nam giao, mỗi công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Bình Định phấn đấu vận động tối thiểu 02 người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu, đến tháng 10/2019 đã vận động được 1.133 người tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát triển số đơn vị thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, rút ngắn thời gian giao dịch BHXH; đưa vào áp dụng các tiện ích đa phương tiện tra cứu thông tin về BHXH tạo thuận lợi cho tổ chức, người lao động trong quá trình tham gia BHXH; thành lập các Đoàn thanh tra chuyên ngành của BHXH tỉnh thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra tự động các đơn vị sử dụng lao động có số dư nợ từ 6 tháng trở lên; kiến nghị xử lý kịp thời các đơn vị vi phạm.

Tại các địa phương trong tỉnh, căn cứ Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, Chương trình hành động của BHXH tỉnh và địa phương, 11/11 BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình hành động của đơn vị về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, đưa ra các giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, lộ trình cải cách chính sách BHXH Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra.         

Những quả ngọt đầu mùa - nhìn lại một năm đầy nỗ lực

Thực tế cho thấy việc thực hiện chính sách BHXH chỉ đạt kết quả khi người dân hiểu rõ về chính sách cũng như lợi ích mà chính sách mang lại, chính vì vậy, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, phát triển đối tượng tham gia BHXH, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 BHXH Việt Nam giao. Trong 01 năm qua, BHXH tỉnh cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tổ chức 143 hội nghị truyền thông chính sách BHXH tự nguyện với 14.015 lượt người tham gia; phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức 229 hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH, với 10.500 lượt người tham dự, vận động đạt 5.500 người tham gia mới BHXH tự nguyện trong năm 2019.

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả bước đầu khích lệ. Tính đến ngày 31/10/2019, toàn tỉnh có 110.119 lao động tham gia BHXH bắt buộc, tăng 5.229 người (5%) so với cùng kỳ năm 2018; 7.589 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.789 người (421,6%) so với cùng kỳ năm ngoái; 96.659 lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, tăng 5.424 người (5,9%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán bộ đại lý thu và chuyên viên ngành BHXH vận động người lao động tham gia BHXH tự nguyện tại làng nghề An Thái, Nhơn Phúc, An Nhơn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, BHXH Bình Định sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan tăng cường thông tin, truyền thông về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW, chú trọng đến các nội dung về quyền, lợi ích, thủ tục của chính sách BHXH; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất từng nhóm đối tượng, từng hộ gia đình, từng người dân, từng người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyển đổi tác phong làm của cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH./.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động