Số / Ký hiệu: Mẫu C79a – HD
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Loại văn bản:
Mẫu biểu Thực hiện chính sách BHYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu C79a – HD: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu C79a – HDKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF