Số / Ký hiệu: Mẫu số 19-CBH
Trích yếu: GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
Loại văn bản:
Mẫu biểu Thực hiện chi trả các chế độ BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 19-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số 19-CBHKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF