Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (18)
Trích yếu: Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/4/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ LĐTBXH v/v hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
15/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn một số giấy tờ trong hoạt động TGPL
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày có hiệu lực:
01/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
02/03/2018
Ngày có hiệu lực:
02/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Ngày ban hành:
14/09/2016
Ngày có hiệu lực:
14/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, htx, tổ htx, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
10/01/2014
Ngày có hiệu lực:
10/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 44/2013/TT-BYT ngày 24/12/2013 của Bộ y tế Thông tư bổ sung bệnh bụi phổi- Talc nghề nghiệp về danh mục bệnh nghề nghiệp được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, và hướng dẫn được chẩn đoán giám định
Ngày ban hành:
10/01/2014
Ngày có hiệu lực:
10/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực